RSS
ENHU

Beruházási hitel

A beruházási hitelt a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szabályozza. A konstrukció célja egy termelőeszköz beszerzésének finanszírozása, esetlegesen adókedvezmények megszerzésével vagy pályázati források igénybevételével.

A beruházási hitel célja, hogy a szállító és a vevő közötti adás-vételi szerződés megfinanszírozásával a vevő helyett a szállítónak a finanszírozó az eszköz ellenértékét kifizesse, azaz megelőlegezze. Az eszköz a hitelfelvevőnél (vevő) kerül aktiválásra a tőkekötelezettség kimutatásával egyidejűleg, tehát a hitelfelvevő amortizálja az eszközöket a könyveiben. A hitelfelvevő fenntartja az eszköz tulajdonjogát, de jelzálogjogot enged a hitelező javára a hitel teljes kifizetésig. A hitelfelvevő az eszköz haszonélvezője és birtokosa, valamennyi joggal és kötelezettséggel együtt. A futamidő alatt a hitelfelvevő a hitelezőnek törleszti a hitelt. A szerződés végén a hitelező visszavonja jelzálogjogát. Beruházási hitel biztosításához a hitelezőnek részvénytársaságnak kell lennie, és rendelkeznie kell a PSZÁF (a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) engedélyével.

 • Az eszköz tulajdonosa: a hitelfelvevő / vevő
 • A lízingtárgy használója: a hitelfelvevő / vevő (a törlesztés tőkéből és kamatból áll, a kamat költségként leírható)
 • ÁFA megfizetése: előre egy összegben (a megfizetett ÁFA a szállító által kiállított tőkeszámla alapján visszaigényelhető)
 • Szabályozás a futamidő végén:
 • A megállapodott futamidő letelte után az utolsó törlesztő részlet megfizetésével a hitelnyújtó lemond a jelzálogjogáról, és az eszköz automatikusan felszabadul az eladási/terhelési tilalom alól (amennyiben minden, a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét is teljesítette).  

Beruházási hitel előnyei

A berendezés vevője/hitelfelvevő…  

 • aktiválja mérlegében az eszközt, amortizációt számol el, így adóelőnyre tehet szert (beruházási adókedvezmények)
 • mérlegen belül tartja az eszközt, tárgyi eszközök között tartja nyilván, ami beruházásnak minősül és adókedvezményekre jogosít
 • az eszköz a tulajdonába megy át, így igénybe vehet tulajdonjoghoz kötött állami támogatásokat
 • a finanszírozást a hosszúlejárató kötelezettségek között szerepelteti, a jobb átláthatóságot biztosítja
 • a kamatokat költségként tudja elszámolni
 • az ÁFA összegét egy összegben fizeti meg az ügylet elején, de azt a szabályok szerint a következő bevallásában visszaigényelheti
 • a futamidő végétől az eszközzel szabadon rendelkezhet, terhelheti, eladhatja
 • a legalacsonyobb kamatköltséggel finanszíroztathat.