RSS
ENHU

Operatív lízing (bérlet)

Az operatív lízingre a magyar Polgári Törvénykönyv, a magyar ÁFA-törvény, valamint a Társasági adóról szóló törvény az irányadó, a magyar adóhatóságok által kiadott iránymutatások mellett.

A konstrukció számviteli szempontból leginkább a bérletnek felel meg.

 • A lízing-/bérleti tárgy tulajdonosa: SG Eszközlízing Magyarország Kft. (aktiváló fél)
 • A lízing-/bérleti tárgy használója: a lízingbe-/bérbevevő (a bérleti / lízingdíj költségként leírható)
 • ÁFA megfizetése: a bérleti szolgáltatási díjak után havonta
 • Szabályozás a futamidő végén:
  A megállapodott futamidő letelte után a bérbevevőnek lehetősége van arra, hogy piaci értéken megvásárolja a bérelt eszközt. A maradványértéket a bérleti időszak végére várható piaci érték alapján határozzák meg. Ha a futamidő lejártával a valódi piaci érték mégis jelentősen (több mint 10%-kal) magasabb lenne, mint a becsült érték, a maradványértéket újra kell tárgyalni, illetve megfelelő szakértői véleménnyel az eredeti értéket alá kell támasztani. A magyar jog nem teszi lehetővé a maradványértéken való kivásárlást.

Ha az ügyfél vételi opciót nem gyakorol, akkor vissza kell adnia a tárgyat a bérbeadónak. A bérleti idő meghosszabbítása lehetséges. 

Operatív lízing / bérlet előnyei

A berendezés bérbevevője… 

 • nem aktiválja mérlegében az eszközt, nem kell amortizációt utána elszámolnia
 • mérlegen kívül tartja az eszközt, nem jelenik meg a hosszúlejárató kötelezettségek között finanszírozásként, a mérlegmutatóit javítani tudja
 • a bérleti díjat költségként tudja elszámolni
 • az ÁFA összegét nem egy összegben, hanem részletekben, a bérleti díjak után fizeti meg
 • a futamidő végén harmadik felet is megjelölhet az eszköz megszerzésére
 • számára a fedezetek köre kedvezőbb, mint a hitel esetében.