RSS
ENHU

Pénzügyi lízing

A pénzügyi lízinget a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szabályozza. A konstrukció célja egy termelőeszköz tulajdonjogának biztos (zárt végű pénzügyi lízing), vagy opcionális (nyílt végű pénzügyi lízing) finanszírozással történő megszerzése. 

A pénzügyi lízing alapvető elemei szerint a lízingelt eszköz a lízingbevevőnél kerül aktiválásra a tőkekötelezettség kimutatásával egyidejűleg, tehát a lízingbevevő amortizálja az eszközöket a könyveiben. A lízingbeadó fenntartja a lízingelt eszköz tulajdonjogát a teljes kifizetésig. A lízingbevevő a lízingelt eszköz haszonélvezője és birtokosa, valamennyi joggal és kötelezettséggel együtt. A lízingszerződés végén a felek vagy feltétel nélküli tulajdonjog átadásban (maradványértéken vagy anélkül), vagy maradványértéken történő átadási opcióban állapodhatnak meg. Pénzügyi lízing folytatásához a lízingbeadónak részvénytársaságnak kell lennie, és rendelkeznie kell a PSZÁF (a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) engedélyével.

 • A lízingtárgy tulajdonosa: SG Eszközfinanszírozás Magyarország Zrt.
 • A lízingtárgy használója: a lízingbevevő (a lízingdíj tőkéből és kamatból áll, a kamat költségként leírható)
 • ÁFA megfizetése:

  • zárt végű pénzügyi lízing esetén előre egy összegben (a megfizetett ÁFA a tőkeszámla alapján visszaigényelhető)
  • nyílt végű pénzügyi lízing esetén havonta a tőketörlesztések után (a havonta megfizetett ÁFA visszaigényelhető)

 • Szabályozás a futamidő végén: A megállapodott futamidő letelte után az utolsó lízingdíj megfizetésével a lízingbevevő automatikusan megszerzi a lízingtárgy tulajdonjogát (amennyiben minden, a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét is teljesítette). A nyílt végű pénzügyi lízing esetén a futamidő végére kalkulált maradványérték a várható piaci értéknek felel meg. 

Pénzügyi lízing előnyei

A berendezés bérbevevője…

 • aktiválja mérlegében az eszközt, amortizációt számol el, így adóelőnyre tehet szert (beruházási adókedvezmények)
 • mérlegen belül tartja az eszközt, tárgyi eszközök között tartja nyilván, ami beruházásnak minősül és adókedvezményekre jogosít
 • a finanszírozást a hosszúlejárató kötelezettségek között szerepelteti, a jobb átláthatóságot biztosítja
 • a kamatokat költségként tudja elszámolni
 • az ÁFA összegét egy összegben fizeti meg az ügylet elején, de azt a szabályok szerint a következő bevallásában visszaigényelheti
 • a futamidő végén az eszköz tulajdonjogát biztosan megszerzi az utolsó díj kifizetésével
 • a hitelhez hasonlóan legalacsonyobb kamatköltséggel finanszíroztathat.